PRODUKTY

SYSTEM DLD

DLD Dalekiego Zasięgu to urządzenie do zdalnego, bezprzewodowego pobierania danych z pamięci tachografu i karty kierowcy. Przesył danych odbywa się za pomocą GPRS dzięki karcie SIM, którą instaluje się w urządzeniu.
Dzięki lekkiemu oprogramowaniu dołączonym do DLD z pozycji komputera biurowego możemy pobierać dane w dowolnej chwili, bądź ustawić okresy pobrań. W drugim przypadku pobranie danych będzie następować automatycznie co wskazany okres czasu. Pozwala to na całkowite zautomatyzowanie procesu pobierania danych.
Ponadto, DLD WR stanowi bazę hardwareową pod oprogramowanie VDO Drive Time. Dzięki VDO DT otwieramy pełne możliwości DLD takie śledzenie pojazdów, wyznaczanie tras, wyznaczanie obszarów, po których może się poruszać pojazd, wizualizacja czasu pracy ułatwiająca planowanie zarówno czasu pracy jak i frachtów.
 
 
Zalety:

Uniknięcie kar za nieterminowe pobranie danych
Pojazdy nie muszą wracać z trasy w celu sczytania danych
Automatyczne pobieranie plików źródłowych z tachografu i karty kierowcy. Pobieranie danych odbywa się w zdefiniowanych odstępach czasu lub na żądanie z pozycji komputera.
Możliwość zarządzania flotą (opcjonalnie wraz z VDO Drive Time) na podstawie danych z DTCO
Przesył danych za pomocą GPRS (prawie 100% pokrycie sieci w Polsce)
Karta przedsiębiorstwa nie opuszcza biura
Pobrane pliki źródłowe mogą bezpośrednio trafiać na serwer TIS-Web i tam być łatwo analizowane. Pozwoli to na bezpieczną archiwizację danych jak również możliwość dynamicznego planowania tras w oparciu o informacje o czasie pracy kierowcy (opcja z TIS Web) jak również położenie na mapie (opcja z VDO Drive Time)

 
Wymagania techniczne:

Zainstalowany program RTM (dostarczany z DLD)
Karta SIM z aktywną usługę przesyłu danych (dostarczana przez Drabpol lub klienta)-
Karta przedsiębiorstwa stale włożona w czytnik kart chipowych
Stale włączony jeden komputer stanowiący serwer dla autoryzacji tachografu poprzez kartę przedsiębiorstwa
Tachograf VDO w wersji 1.3 lub nowszej