Taksometry

Taksometr jest podstawowym elementem wyposażenia każdego pojazdu przeznaczonego do płatnego przewozu osób i ładunków. To elektroniczne urządzenie pomiarowe służy do obliczania należności za dany kurs.

W ramach naszych usług:

  • instalujemy nowe taksometry,
  • naprawiamy oraz serwisujemy taksometry już zamontowane,
  • zapewniamy pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną taksometrów,
  • zajmujemy się przygotowaniem taksometrów do legalizacji,
  • przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie legalizacji taksometrów,
  • serwisujemy wszystkie typy taksometrów zatwierdzonych przez obwodowy urząd miar: Innova, Elzab Teta, Cezar itp.

 

Taksometr do auta